Choose product choices

Large Salmon Set

12 pieces
4 Salmon Nigiri, 4 Salmon Hosomaki, 4 ISO Salmon Avocado

Quantity
£13.50